Wprowadzenie / Wolne miejsca pracy / Górnik ścianowy (BONUS REKRUTACYJNY)

Górnik ścianowy (BONUS REKRUTACYJNY)

Aktualnie poszukujemy dla swoich zakładów górniczych pracowników etatowych w zawodzie Górnik ścianowy.

Charakter pracy:

 • wykonywanie prac górniczych przy eksploatacji węgla w ścianie,
 • sterowanie obudową mechaniczną, ustawianie stojaków hydraulicznych,
 • sterowanie kombajnem ścianowym,
 • rabowanie obudowy łukowej za ścianą,
 • wiercenie, układanie sztucznego stropu i klejenie nadkładu,
 • współpraca przy pozostałych pracach w ścianie.


Wymagamy:

 • doskonały stan zdrowia,
 • praktykę dołową w ścianie, kwalifikacji "Górnik eksploatacji podziemnej",
 • najwyższe narażenie pyłowe (NPE) do 85 %,
 • podstawowa znajomość języka czeskiego mile widziana.
   

Oferujemy:

 • przeciętne wynagrodzenie od 45 000 CZK do 65 000 CZK (brutto),
 • bonus rekrutacyjny 40 000 CZK,
 • praca bez pośrednika,                                                                                
 • pokrycie kosztów wstępnego badania lekarskiego,
 • rozwój zawodowy i inne szkolenia specjalistyczne,
 • dodatek urlopowy i świąteczny (Boże Narodzenie),
 • dodatek finansowy dla górników za przepracowane lata,
 • do 6 tygodni urlopu,
 • bonus 2 dni wolnego,
 • ubezpieczenie emerytalne nawet 12 000 CZK za rok,
 • dodatek do zakwaterowania,
 • dodatek do dojazdów do pracy,
 • drugie śniadania i napoje w miejscu pracy bezpłatnie,
 • dodatek finansowy na wyżywienie w stołówkach zakładowych,
 • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
 • Flexi Pass Card na zajęcia sportowe, rehabilitację, wypoczynek i kulturę.
   

Rozpoczęcie pracy:  

Termin rozpoczęcia pracy do ustalenia.

Miejsce pracy:

Kopalnia ČSM - Sever i Jih

 

W razie Twojego zainteresowania o wolne miejsce pracy wypełnij, proszę, niżej zamieszczony formularz.

Jestem zainteresowany pracą w OKD