Wprowadzenie / Dlaczego do nas

Dlaczego do nas

Spółka OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Podstawową działalnością OKD jest wydobycie jakościowego węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, który używany jest przeważnie w przemyśle energetycznym i hutniczym, ale także w innych sektorach. OKD aktualnie eksploatuje Kopalnię „ČSM”, gdzie wydobycie prowadzą dwa ruchy – „Sever” i „Jih”. Łączna produkcja roczna Kopalni „ČSM” wynosi ok. 1,3 miliona ton. 

Dla kluczowych odbiorców krajowych OKD ma wystarczającą ilość węgla kamiennego, używanego w przemyśle energetycznym i hutniczym, a zgodnie z obecnym planem, wydobycie w kopalni ČSM potrwa do połowy roku 2026. 

W OKD pracuje ponad 2 400 pracowników etatowych w różnych zawodach. Doceniamy ich pracę i potrafimy to okazać nie tylko korzyściami finansowymi, ale także pozafinansowymi. Dołącz do nas! 

Benefity finansowe

 • Wynagrodzenie podstawowe, premie i dodatki zagwarantowane w układzie zbiorowym.
 • Bonus rekrutacyjny dla górników przodkowych i ścianowych.
 • Uprzywilejowaną płacę dla pracowników oddziału ścianowego i przodkowego.
 • Dodatki (dodatkowa płaca) na urlop i Boże Narodzenie.
 • Dodatek dla górników za odpracowane lata.
 • Dodatek do dojazdów do pracy (dla stanowisk górniczych).

Rozwój fachowy

 • Zapewnienie fachowych szkoleń.
 • Rozwój zawodowy zgodnie z potrzebą pracodawcy.

Benefity w miejscu pracy

 • Do sześciu tygodni urlopu dla pracowników dołowych.
 • Bonus 2 dni wolnego.
 • Drugie śniadania i napoje dla pracowników dołowych w miejscu pracy bezpłatnie.
 • Dodatek finansowy na wyżywienie w stołówkach zakładowych.
 • Dodatek finansowy na wypoczynek dzieci.

Benefity życiowe

 • Ubezpieczenie emerytalne do wysokości 12.000 CZK rocznie.
 • Bony na kupno zajęć sportowych, rehabilitację, wypoczynek i kulturę.
 • Dodatek do zakwaterowania (dla stanowisk górniczych).