Wprowadzenie / Dlaczego do nas

Dlaczego do nas

Spółka OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Podstawową działalnością OKD jest wydobycie jakościowego węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, który używany jest przeważnie w przemyśle energetycznym i hutniczym, ale także w innych sektorach. OKD aktualnie eksploatuje Kopalnię „ČSM”, gdzie wydobycie prowadzą dwa ruchy – „Sever” i „Jih”. Łączna produkcja roczna Kopalni „ČSM” wynosi ok. 1,3 miliona ton. 

OKD ma pod dostatkiem węgla energetycznego i koksującego dla kluczowych odbiorców krajowych i będzie kontynuować wydobycie węgla kamiennego co najmniej do końca roku 2025. 

Pracę u nas wykonuje 2600 pracowników etatowych różnych zawodów. Ich pracę sobie cenimy i potrafimy ją wynagrodzić nie tylko benefitami finansowymi, ale także niefinansowymi. Przyjdź do nas i wejdź w skład dużej spółki.

 

Benefity finansowe

 • Wynagrodzenie podstawowe, premie i dodatki zagwarantowane w układzie zbiorowym.
 • Bonus rekrutacyjny dla górników przodkowych.
 • Uprzywilejowaną płacę dla pracowników oddziału ścianowego i przodkowego.
 • Dodatki (dodatkowa płaca) na urlop i Boże Narodzenie.
 • Dodatek dla górników za odpracowane lata.
 • Dodatek do dojazdów do pracy (dla stanowisk górniczych).

Rozwój fachowy

 • Zapewnienie fachowych szkoleń.
 • Rozwój zawodowy zgodnie z potrzebą pracodawcy.

Benefity w miejscu pracy

 • Do sześciu tygodni urlopu dla pracowników dołowych.
 • Bonus 2 dni wolnego.
 • Drugie śniadania i napoje dla pracowników dołowych w miejscu pracy bezpłatnie.
 • Dodatek finansowy na wyżywienie w stołówkach zakładowych.
 • Dodatek finansowy na wypoczynek dzieci.
 • Opieka zdrowotna w formie rehabilitacji.

Benefity życiowe

 • Ubezpieczenie emerytalne do wysokości 12.000 CZK rocznie.
 • Bony na kupno zajęć sportowych, rehabilitację, wypoczynek i kulturę.
 • Dodatek do zakwaterowania (dla stanowisk górniczych).