Wprowadzenie / Wolne miejsca pracy

Wolne miejsca pracy

W razie zainteresowania pracą w OKD proszę sobie przygotować:

  • życiorys
  • dowód osobisty
  • dokument o najwyższym osiągniętym wykształceniu
  • świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia
  • kartę ubezpieczenia społecznego (ZUS)

O ile w przeszłości już pracowałeś w podziemiu kopalni głębinowej, przygotuj dalej następujące dokumenty:

  • potwierdzenie (dokument) o osiągniętej kwalifikacji w kopalni
  • potwierdzenie o wysokości najwyższego dopuszczalnego narażenia na pył
  • potwierdzenie z datą wykonania ostaniej dniówki pod ziemią

 

Jestem zainteresowany pracą w OKD