Wprowadzenie / Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

Proces rekrutacji rozpoczyna się od Twojej osobistej rejestracji w Centrum Doradztwa, gdzie otrzymasz podstawowe informacje na temat danego stanowiska pracy. Po potwierdzeniu, że jesteś zainteresowany podjęciem pracy, dostaniesz do wypełnienia kwestionariusz. W celu kompletnej rejestracji należy również przedstawić niezbędną dokumentację potwierdzającą Twoje kwalifikacje górnicze. Po załatwieniu wypisu z dokumentacji medycznej, pracownik działu personalengo ustali Ci termin rozmowy kwalifikacyjnej z menadżerem już na kopalni. Na rozmowie menadżer personalny zada Ci dodatkowe pytania i wyjaśni, co będzie należało do Twoich obowiązków na danym stanowisku. Aby podpisać umowę o pracę wystarczy pomyślnie przejść wstępne badania lekarskie, badania te są opłacane przez OKD. W pierwszym dniu pracy odbędziesz wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Ze strony OKD możesz oczekiwać wsparcia zarówno w każdej części procesu rekrutacji, jak i później w ramach Twojej adaptacji w miejscu pracy.

Reszta już zależy od Ciebie!

 

Rejestracja w centrum doradztwa

Rozmowa w zakładzie górniczym

Wstępne badania lekarskie

Rozpoczęcie pracy

Szkolenie wstępne

Adaptacja w nowym miejscu pracy

Stabilne zatrudnienie