Wprowadzenie / Pracuję w OKD

Pracuję w OKD

Przyprowadź nowego kolegę na stanowisko dołowe i zdobądź nagrodę finansową!

Każdy obecny pracownik spółki OKD, a.s., który pozyska dla OKD, a.s., nowego pracownika na dołowe stanowisko, jest uprawniony do wypłacenia nagrody za pozyskanie nowego pracownika w wysokości 20.000 CZK.

Oferta obowiązuje za przyprowadzonych i zarejestrowanych kandydatów począwszy od 2 stycznia 2023 r.

Jak złożyć wniosek?

Obecny pracownik OKD, a.s., który rekomendował nowego pracownika (tzn. nowego pracownika dołowego), musi być jednoznacznie podany w Oświadczeniu jako osoba rekomendująca, i to w dzień rejestracji nowego pracownika w Centrum Doradztwa OKD, a.s. Dodatkowe wskazanie lub zmiana osoby rekomendującej nie jest możliwa.

Kiedy i na jakich warunkach wypłacana będzie nagroda rekrutacyjna?

Nagroda zostanie wypłacona za sprowadzonego pracownika po przepracowaniu przez nowego pracownika  4 miesięcy, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

Dokładne warunki wypłaty nagrody są wyspecyfikowane w przepisie wewnętrznym pracodawcy.