Wprowadzenie / Pracuję w OKD

Pracuję w OKD

Przyprowadź nowego pracownika na stanowisko dołowe i zdobądź nagrodę finansową!

Każdy obecny pracownik spółki OKD, a.s., który pozyska dla OKD, a.s., nowego pracownika na stanowisko dołowe, jest uprawniony do wypłacenia nagrody za pozyskanie nowego pracownika w wysokości 40 000 CZK.

Jak złożyć wniosek?

Obecny pracownik OKD, a.s., który polecił nowego pracownika (tzn. nowego pracownika dołowego), musi być konkretnie wskazany w Oświadczeniu jako osoba rekomendująca, a to w dniu rejestracji nowego pracownika w Centrum Doradztwa OKD, a.s. Dodatkowe wskazanie lub zmiana osoby rekomendującej nie jest możliwa.

Kiedy i na jakich warunkach wypłacana będzie nagroda rekrutacyjna?

Nagroda za polecenie nowego pracownika zostanie wypłacona w dwóch częściach:

1.    część w kwocie 5 000 CZK zostanie wypłacona, jeżeli nowy pracownik:

 

2.    część w kwocie 35 000 CZK zostanie wypłacona po przepracowaniu przez nowego pracownika 4 miesięcy, jeżeli:

 

Dokładne warunki wypłaty nagrody są wyspecyfikowane w przepisie wewnętrznym pracodawcy.