Wprowadzenie / Pracuję w OKD

Pracuję w OKD

Przyprowadź DO NAS nowych kolegów na stanowisko dołowe i zdobądź nagrodę finansową!

 

Każdy obecny pracownik spółki OKD, a.s., który pozyska dla OKD, a.s., nowego pracownika na preferowane miejsce, otrzyma dodatkowo nagrodę. Dodatkowa nagroda zostanie wypłacona pod warunkiem, że nowy pracownik zatrudni się bezpośrednio w Centrum Doradztwa OKD w Karwinie. Rekrutacja zaczyna się według wymienionych zasad od 16.09.2019r.

Nagrody za pozyskanie nowego pracownika w poniżej podanej wysokości:

 

Liczba jednorazowo* pozyskanych pracowników, którzy przepracują okres próbny 3 m-cy i pozostaną dalej zatrudnieni w OKD

Nagroda ok.

Jeden

830 zł/osobę

Dwóch

1.247 zł/osobę

Trzech i więcej

1.663 zł/osobę

*)Jednorazowo pozyskani pracownicy oznaczają pracowników pozyskanych w jednym miesiącu kalendarzowym. Wymienione kwoty zostały przeliczone kursem Czeskiego Banku Narodowego z dnia 21.06.2019.

 

Lista preferovanych miejsc pracy:

 

 

Jak złożyć wniosek?

Obecny pracownik musi zostać jednoznacznie potwierdzony przez nowo przychodzącego pracownika jako osoba rekomendująca w oświadczeniu, które otrzyma w Centrum Doradztwa OKD. Osobę tę należy wskazać w oświadczeniu w dniu rekrutacji lub dzień po.

Nagroda zostanie wypłacona obecnemu pracownikowi po przepracowaniu 3 miesięcy przez nowego pracownika, i to tylko pod warunkiem, że nowy pracownik dalej spełnia warunki świadczenia rekrutacyjnego.