Úvod / Průběh výběrového řízení

Průběh výběrového řízení

Celý proces výběrového řízení začíná Vaší osobní registrací v Poradenském centru, kde obdržíte základní informace k dané pracovní pozici. Po potvrzení svého zájmu vyplníte registrační formulář. K plné registraci je nutno předložit i potřebnou dokumentaci. Jakmile budete mít vyřízen Výpis ze zdravotní dokumentace, domluví s Vámi konzultant Poradenského centra termín pohovoru na důlním závodě. Zde Vám personální manažer položí doplňující otázky a vysvětlí, co Vás čeká dále na dané pracovní pozici. K podpisu pracovní smlouvy Vám již bude chybět jen úspěšně absolvovat vstupní lékařskou prohlídku v Karvinské hornické nemocnici, která je pro všechny pozice hrazena OKD. Bezprostředně po nástupu absolvujete vstupní bezpečnostní školení. 

Ze strany OKD můžete očekávat podporu jak v každé části procesu náboru, tak i následně v rámci Vaší adaptace na pracovišti.

To ostatní je již na Vás!

Registrace v poradenskem centru

Pohovor na důlním závodě

Vstupní lékařská prohlídka

Nástup do zaměstnání

Vstupní školení

Adaptace na novém pracovišti

Stabilní zaměstnání