Úvod / Pracuji v OKD

Pracuji v OKD

Přiveď nové kolegy na důlní pracoviště a získej finanční odměnu!

 

Každý stávající zaměstnanec společnosti OKD, a.s., který získá pro OKD, a.s. nového zaměstnance na preferovanou pozici, má nárok na vyplacení odměny za získání nového zaměstnance v níže uvedené výši:

Počet najednou získaných zaměstnanců*, kteří odpracují 3 měsíce a zůstanou pracovat v OKD

Odměna

Jeden

5.000,- Kč/osoba

Dva

7.500,- Kč/osoba

Tři a více

10.000,- Kč/osoba

*)Najednou získaných zaměstnanců znamená, získaných zaměstnanců v jednom kalendářním měsíci.

 

Pro nové zaměstnance získané v období od 1. 7. – 30. 9. 2019 se výše uvedená odměna zvyšuje o dalších 5. tis. Kč/osoba. Tuto zvýšenou odměnu za získání nového zaměstnance lze poskytnout pouze v případě, vztahuje-li se k zaměstnancům, kteří se registrovali na Poradenském centru v Karviné až od 17. 6. 2019.

 

Seznam preferovaných pozic:

 

Jak zažádat?

Stávající zaměstnanec, který získal nového zaměstnance, musí být jednoznačně potvrzen nově nastupujícím zaměstnancem jako doporučující osoba v čestném prohlášení a to v den registrace nového zaměstnance na Poradenském centru, případně nejpozději následující pracovní den.

Odměna bude stávajícímu doporučujícímu zaměstnanci vyplacena, po odpracování 3 měsíců novým zaměstnancem, pouze za předpokladu, že nový zaměstnanec dále splní podmínky pro vyplacení náborového příspěvku.