Úvod / Pracuji v OKD

Pracuji v OKD

Přiveď nové kolegy na důlní pracoviště a získej finanční odměnu!

 

Každý stávající zaměstnanec společnosti OKD, a.s., který získá pro OKD, a.s. nového zaměstnance na preferovanou pozici, má nárok na vyplacení odměny za získání nového zaměstnance v níže uvedené výši:

Počet najednou* získaných zaměstnanců pracujících v OKD i po zkušební době

Odměna

Jeden

5.000,- Kč

Dva

15.000,- Kč

Tři a více

10.000,- Kč/osoba

*)Najednou získaných zaměstnanců znamená, získaných zaměstnanců v jednom kalendářním měsíci.

 

Seznam preferovaných pozic:

 

Jak zažádat?

Stávající zaměstnanec musí být jednoznačně potvrzen nově nastupujícím zaměstnancem jako doporučující osoba v Čestném prohlášení. Tento formulář obdrží nově nastupující zaměstnanec na personálním oddělení nejpozději v den nástupu do pracovního poměru.

Odměna bude stávajícímu zaměstnanci vyplacena, po odpracování 3 měsíců novým zaměstnancem, pouze za předpokladu, že nový zaměstnanec dále splní podmínky pro náborový příspěvek ve výši 20.000,- Kč po odpracování 3 měsíců od nástupu do pracovního poměru.