Úvod / Pracuji v OKD

Pracuji v OKD

Přiveď nového kolegu na důl a získej finanční odměnu!

Každý stávající zaměstnanec společnosti OKD, a.s., který získá pro OKD, a.s. nového zaměstnance na  důlní pozici, má nárok na vyplacení odměny za získání nového zaměstnance ve výši 40.000 Kč.

Jak zažádat?

Stávající zaměstnanec OKD, a.s., který doporučil nového zájemce (tj. nového důlního zaměstnance), musí být jednoznačně uveden  jako doporučující osoba v Čestném prohlášení a to v den registrace nového zaměstnance v  Poradenském centru OKD, a.s. Dodatečné určení nebo změna doporučující osoby není možná.

Kdy a za jakých podmínek bude odměna vyplacena?

Odměna bude vyplacena za přivedeného důlního zaměstnance ve dvou částech:

1. část ve výši 5.000 Kč za předpokladu, že nový zaměstnanec:

 

2. část ve výši 35.000 Kč po odpracování 4 měsíců novým zaměstnancem, který:

 

Přesné podmínky vyplacení odměny jsou specifikovány v příslušném vnitřním předpisu zaměstnavatele.