Úvod / Pracuji v OKD

Pracuji v OKD

Přiveď nového kolegu na důl a získej finanční odměnu!

Každý stávající zaměstnanec společnosti OKD, a.s., který získá pro OKD, a.s. nového zaměstnance na  důlní pozici, má nárok na vyplacení odměny za získání nového zaměstnance ve  výši 20.000 Kč.

Nabídka platí za přivedené a registrované zájemce od 2. ledna 2023.

Jak zažádat?

Stávající zaměstnanec OKD, a.s., který doporučil nového zájemce (tj. nového důlního zaměstnance), musí být jednoznačně uveden  jako doporučující osoba v Čestném prohlášení a to v den registrace nového zaměstnance v  Poradenském centru OKD, a.s. Dodatečné určení nebo změna doporučující osoby není možná.

Kdy a za jakých podmínek bude odměna vyplacena?

Odměna bude vyplacena za přivedeného důlního zaměstnance po odpracování 4 měsíců novým zaměstnancem,  který:

 

Přesné podmínky vyplacení odměny jsou specifikovány v příslušném vnitřním předpisu zaměstnavatele.